Eğitimde Kalite ve Tecrübe
 

BU SİTE SATILIKTIR

0541 439 19 10

BU SİTE SATILIKTIR

0541 439 19 10
 

Yenimahalle Dershane

Yenimahalle Dershane


Eğitim yıllardır süregelen bir bilgi aktarım sürecidir. Eğitimin yıllardır devam etmesi zaman içerisinde öğretimci sayısının artmasıyla eğitim kurumlarının da artışına sebep olmuştur. Bunların sonucunda günümüzde her şehirde tahmin edemeyeceğiniz kadar farklı eğitim kurumu oluşmuştur. Durum böyle olunca veliler ve öğrenciler bulundukları illerde bulunan en iyi okulu aramaya yönelik araştırmalar yapmaktadır. Yenimahalle dershane arayışları da tam olarak bunun sonucu olarak ortaya çıkar. Eğitim kurumlarının sayısındaki artış, bireylerin en iyi eğitim hangisinde oluyorsa onu tercih edebilmeleri için geniş bir araştırma alanı sunmaktadır.
Ankara’da bulunan eğitim kurumlarından olan okulumuz Yenimahalle Kursları olabilmek adına her geçen gün üzerine daha fazla koyarak çalışmaktadır. Kendimizi Ankara’daki en iyi dershane olduğumuz konusunda kanıtlamak ve günümüz eğitim hedeflerini bireylere kazandırmak için planlı çalışmalar sürdürmekteyiz.


Eğitim Hedeflerimiz ve Bunlara Yönelik Çalışmalarımız

Gelişen toplumla beraber eğitim de değişim içerisine girmektedir. Başlangıçta farklı bir amaçla oluşan eğitim daha sonrasında farklı amaçlarla bütünleşerek devamlılığını sağlamaktadır. Günümüzde bizce eğitim bireylere gerekli ders bilgilerinin yanı sıra onlara hem birey olmayı hem de toplum içerisinde nasıl uyumlu yaşayacaklarını da öğretmektedir. Bu amaçlanmaktadır ancak gelişen teknolojiyle beraber toplumda bireyleşme sayısı da artış göstermekte ve tam tersi olarak insanlar arasındaki etkileşim azalmaktadır. Dershanemizde  bu sosyalleşmeyi sağlamak adına planlı çalışmalar sürdürmekteyiz. Öncelikle sınıflarımızda öğrencilerimize uygun öğretim stratejileri seçmekteyiz. Bunlara ek destek amaçlı öğrencilerimizin birbirleriyle iletişimini ve uyumlu olmalarını arttırmak adına ders içerisinde etkinlikler sunmaktayız. Bu etkinlikler kapsamında öğrenciler öğretmen gözetiminde ortak çalışmalar yapmakta bu sayede farkında olmadan kendini ifade etme ve iletişim becerilerini kazanmaktadırlar.

Ayrıca seçtiğimiz öğretim stratejileriyle öğrencilerin eski klasik sistemden çıkararak onları modern çağa uygun ortamlarda öğrenimlerini sağlamaktayız. Anladıkları dilden onlara hitap etmek, bunları görsel işitsel olarak desteklemek onlarda gerçekleşecek olan öğrenimin kalıcılığını arttırmaktadır. Kendi branşında profesyonel olmuş öğretmenlerimiz sayesinde dönem başlarında planladığımız amaçlarımızı dönem içerisinde öğrencilere yöneltmekte dönem sonlarında öğrencilerin sonuçlarına göre kendimizi de değerlendirmekteyiz.

Next

Comments are closed.