Eğitimde Kalite ve Tecrübe
 

BU SİTE SATILIKTIR

0541 439 19 10

BU SİTE SATILIKTIR

0541 439 19 10
 

KEÇİÖREN DERSHANE

Keçiören Dershanesinde sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğretmeye; ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye; başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye; tek kaynağa değil, çok farklı kaynaklara; zorlamaya değil, istekli olmaya, istek yaratmaya; korku ve otoriteye değil, sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir.  Öğrencilere bilgiyi depolamaktan çok ona erişme ve kullanma yolları öğretilir. Öğrencilerin okumayı, araştırmayı, keşfetmeyi zevk haline dönüştürmesi, dürüst, değerler bilinci taşıyan, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, kişisel yeteneklerinin farkında olan, kendisiyle barışık, çevreyle uyumlu, değişime açık, yeniliğe istekli, ülkesini çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefleyen bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Öğrencinin yeteneklerini keşfetmesi, okul ve hayatta daha başarılı olması amaçlanır. Öğrencinin kendi yeteneklerini farketmesini sağlayarak bir yarış misali olan sınavda kendi alanında başarılı olması öncelik alınmıştır.

Keçiören Dershanesinde öğrenciler kadar öğretmenlerinde başarıları takip edilir. Öğretmen branşında ne kadar başarılı ise bunu öğrencilerine de o kadar iyi yansıtır. Sınav sınıflarındaki derslerin başarı grafiği de öğretmenin durumunu ortaya koyar aslında. Deneyimli başarılı bir eğitimci demek başarılı bir öğrenci ya da öğrenciler yetiştirmek demektir. Bir öğretmen kadrosunda kendisi ile birlikte öğrenci-veli ilişkisini kurabilen, öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, etkin iletişim sağlayabilen, başarıyı artıracak yöntemler ile ders işleyen kişiler olmalıdır. Kendi hayatında da sürekli kendini geliştiren uzmanlaşan ve bunu yaparken öğrencilerine de iyi bir örnek olmayı başarması gerekir.

Keçiören Dershanesinde öğrencilerin sınav deneyimi kazanması, bilgi eksiklerini tespit etmesi ve zamanı doğru kullanma becerisi kazanması amacıyla deneme sınavları yapılmaktadır. Bu deneme sınavlarının yanında işlenilen kısmı kapsayan tarama sınavları yapılır. Bu sınavlardaki sorular tamamı sınava yönelik olarak hazırlanmıştır. Ayrıca öğrenciler, rehber öğretmenler tarafından planlanan bir çalışma ile ders sınıflarında branş öğretmenleriyle bir araya gelerek bol bol soru çözer, öğrendiklerini pekiştirir.  Öğrencilerin moral ve motivasyonunu sağlamak amacıyla rehberlik servislerinde görev yapan rehber öğretmenleri, öğrencilere iç ve dış iletişimi sağlama yöntem ve biçimleri, iç motivasyonun kaynakları, verimli ders çalışma stratejileri, programlı çalışmanın önemi, doğru çalışma yöntemleri konulu seminerler ve sunumlar yaparak öğrencinin özgüvenini arttırmaya yönelik grup çalışmaları düzenler.

Comments are closed.
avukat